Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Nagłówek: dane nabywcy, odbiorcy i płatnika

Nabywca

Po uzupełnieniu pól podstawowych musimy uzupełnić dane nabywcy.

Nagłówek: dane nabywcy, odbiorcy i płatnika

Nabywcę możemy uzupełnić poprzez:

  1. Rozpoczęcie pisania w polu Nabywca - system będzie nam podpowiadał pasujące firmy i możemy wybrać odpowiednią.
Nagłówek: dane nabywcy, odbiorcy i płatnika
  1. Naciśnięcie piktogramu “lupa” przy  polu Nabywca lub przy polu NIP, spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów, z której poprzez kliknięcie w wybrany wiersz możemy przenieść dane do formularza. Z tego poziomu możemy również dodać kontrahenta - odbywa się to na zasadach opisanych w rozdziale o kartotece kontrahentów.
Nagłówek: dane nabywcy, odbiorcy i płatnika
  1. W polu Prefix UE/NIP możemy wprowadzić  NIP szukanej firmy i jeżeli system nie podpowie nam, że posiadamy już firmę o danym NIP w kartotece to poprzez naciśnięcie przycisku Pobierz z GUS dane zostaną pobrane z bazy REGON prowadzonej przez GUS.
  2. Możemy również ręcznie uzupełnić wszystkie wymagane dane.   

 

Płatnik i Odbiorca

Zdarza się, że nabywcą jest centrala, a odbiorcą np. oddział lub któraś z siedzib firmy. Może także dojść do sytuacji, gdy płatnikiem jest inna firma niż firma nabywcy w programie Taxomatic. Można wówczas dodać do faktury dodatkowe informacje na temat płatnika i odbiorcy.

Poniżej sekcji danych sprzedawcy i nabywcy mamy dwa checkboxy

 

  • Dodaj płatnika
  • Dodaj odbiorcę

 

Zaznaczenie tych checkboxów razem lub każdego oddzielnie pokaże nam dodatkowe pola do wypełnienia.

Nagłówek: dane nabywcy, odbiorcy i płatnika

Przy wypełnieniu tych pól postępujemy analogicznie jak przy wypełnianiu danych kontrahenta - nabywcy.