Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Dodawanie magazynów

Domyślnie wraz z generowaniem konta jest ustawiony pierwszy magazyn. Możemy dodać kolejny, lub przeprowadzić edycję już istniejącego. Wszystkie operacje wykonujemy z poziomu Ustawienia użytkownika -> Słowniki -> Magazyny.

Dodawanie magazynów
 1. Dodaj nowy - dodajemy nowy magazyny.
Dodawanie magazynów
  1. Wprowadzamy Symbol magazynu.
  2. Nazwę.
  3. Zatwierdzamy poprzez Dodaj
 1. Możemy z menu opcji wybrać:
  1. Edytuj - już wprowadzony magazyn.
  2. Usuń - wcześniej dodany magazyn. UWAGA!: usuwanie magazynu ze słownika powinno się odbywać w ostatecznośc
  3. Kopiuj do nowego - możemy utworzyć nowy magazyn na podstawie już istniejącego.
 2. Checkbox w kolumnie Ukryj umożliwia nam usunięcie symbolu magazynu z wszystkich miejsc, gdzie słownik magazynów jest wyświetlany bez konieczności jego usuwania.