Dla właścicieli firm

Kasa Niezbędne ustawienia

Tematy pomocy

Niezbędne ustawienia

Zanim rozpoczniemy pracę na raporcie kasowym, powinniśmy zweryfikować ustawienia domyślne związane z raportami kasowymi. System przy tworzeniu konta sam dodaje pierwsze domyślne ustawienia ale możemy je usunąć, poprawić lub zrobić zupełnie od nowa.

 1. Dodanie, poprawianie, usunięcie Kasy w słownikach - wchodzimy w Ustawienia -> Słowniki, szukamy na liście Kasy:
Kasa Niezbędne ustawienia

   Tutaj możemy dokonać następujących czynności:

  1. Dodanie nowej kasy
Kasa Niezbędne ustawienia
  1. Dodanie nowej kasy.Wprowadzamy dane kasy i wybieramy Dodaj.
  2. Zaznaczenie Ukryj na liście - oznacza, że dana kasa nie będzie już widoczna na liście raportów kasowych.
  3. Opcje:
   1. Edycja - możemy poprawić dane.
   2. Usuń - możemy usunąć oznaczenie raportu kasowego - tę funkcję wykorzystujemy tylko w ostateczności! Jeżeli były już jakieś zapisy na raporcie kasowym, a nie używamy już tego typu raportu, lub nie chcemy go mieć na liście, zawsze możemy skorzystać z funkcji Ukryj.
   3. Kopiuj do nowego - możemy skopiować ustawienia obecnego raportu do nowego dokumentu.
  4. Kolejność wyświetlania na liście raportów, raport domyślny - po dodaniu nowego oznaczenia raportu kasowego otrzymujemy następujący widok:.
Kasa Niezbędne ustawienia

   Po najechaniu na listę pojawia się znacznik kursora. Przytrzymując go i przenosząc jedną linię w kierunku drugiej możemy zmieniać kolejność ustawienia pozycji raportów. Po zmianie będzie wyglądało to następująco:

Kasa Niezbędne ustawienia

   .Po zmianie raporty będą się wyświetlać w takiej kolejności (na liście raportów przy dodawaniu raportów). A Kasa główna będzie domyślnie podstawiana przy dodawaniu raportu.

 1. Ustawienie numeracji raportów - każdy raport kasowy powinien posiadać osobna numerację. Domyślnie taka numeracja jest ustawiona. Jeżeli chcemy ją zmienić lub dodać kolejną wchodzimy w Ustawienia -> Numeracja i indeksy - mamy następujące opcje:
Kasa Niezbędne ustawienia
  1. Dodaj numerację - pojawia się okienko w którym uzupełniamy dane:.
Kasa Niezbędne ustawienia

   Możemy wybrać czy numeracja ma być dla wszystkich kas taka sama - wybieramy Dowolną lub tworzymy numerację dla konkretnej kasy (zalecane).

   Dodajemy Nazwę numeracji oraz Wyrażenie - dokładny opis konstruowania wyrażeń opisano w Ustawieniach użytkownik
  1. Opcje - pole na liście numeracji:
   1. Edytuj - edycja obecnej numeracji,
   2. Usuń - usuwanie numeracji,
   3. Kopiuj do nowego - kopiowanie istniejących ustawień do nowego numeru.
 1. Ustawienie numeracji dokumentów KP i KW.
Kasa Niezbędne ustawienia
  1. Oprócz numeracji raportów kasowych musimy również zadbać o numerację dokumentów KP i KW - numeracja ta jest domyślnie dodana.
  2. Numerację można prowadzić dla każdej kasy osobno lub jedną numerację dla wszystkich kas. Takie są ustawienia domyślne.
 1. Kategorie dokumentów kasowych.
  1. Kategorie dokumentów kasowych są używane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i automatycznym tworzeniu dekretów księgowych - kategoria jest jedną ze zmiennych jakie można wykorzystać przy tworzeniu schematów księgowych.
  2. Kategorie dodajemy w Opcje -> Słowniki odszukujemy pozycję Kategorie dokumentów kasowych.
Kasa Niezbędne ustawienia
  1. Zasady dodawania i obsługi słowników są analogiczne jak przy obsłudze słownika Kasy i są dokładnie omówione w rozdziale o słownikach.