Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Dodanie dokumentu magazynowego

Aby dodać dokument wchodzimy w zakładkę Dokumenty magazynowe i wybieramy Przyjmij towar lub Wydaj towar.

Dodanie dokumentu magazynowego

System po wybraniu Przyjmij towar lub Wydaj towar przeniesie nas do formatki wprowadzania danych dokumentu magazynowego z ustawionym domyślnym dokumentem.

  1. W przypadku wybrania Przyjmij towar - wybrany dokument to PZ - przyjęcie zewnętrzne.
  2. W przypadku wybrania Wydaj towar - wybrany dokument to WZ- wydaj towar.