Dla właścicieli firm

Kasa Niezbędne ustawienia

Tematy pomocy

Nagłówek raportu

Bank Nagłówek raportu
 1. Numer rachunku - wybieramy odpowiedni numer konta, dla którego chcemy stworzyć raport.
 2. Seria numeracji - ustawia się automatycznie, jeżeli wcześniej mieliśmy ją zdefiniowaną.
 3. Importuj z pliku - funkcja ta jest opcjonalna i jest powiązana z numerem rachunku. Jeżeli system rozpozna bank z rachunku bankowego, to wyświetla możliwość importu z pliku MT940 (rozszerzonego). W tej chwili, system umożliwia import dla banku: Santander Bank, Alior Bank, PKO SA, mBank. Aby wykonać import naciskamy przycisk MT940.
Bank Nagłówek raportu
  1. Kodowanie - możemy wybrać ręcznie jeżeli znamy, a jeżeli nie - to zdajmy się na system - on sam wybierze odpowiedni standard,
  2. wybieramy plik z dysku,
  3. jeżeli mamy odpowiedny eksport pliku z banku to wyciąg się wczyta.
 1. Oryginalny numer - wpisujemy oryginalny numer z wyciągu bankowego. Jeżeli wyciąg zaczytywany był z pliku, pole to uzupełnia się automatycznie.
 2. Waluta - pole formatowane w Ustawieniach przy dodawaniu wyciągu.
 3. Saldo początkowe - wprowadzamy ręcznie lub  jest zaciągane automatycznie z wyciągu.
 4. Data wystawienia - data wprowadzenia wyciągu, zazwyczaj jest to ostatni dzień wyciągu. Na tej podstawie tworzona jest numeracja wyciągu.
 5. Wyciąg od, Wyciąg do - zakres dat z wyciągu, uzupełniany ręcznie lub automatycznie przy imporcie danych.
 6. Checkbox - Księguj automatycznie, umożliwia księgowanie lub nie księgowanie (jeżeli np. dokument nie jest jeszcze skończony