Dla właścicieli firm

Widok główny

Tematy pomocy

Panel najnowsze analizy

Panel najnowsze analizy jest źródłem podstawowych informacji o wszystkich firmach podpiętych do danego loginu. Przykładowo może wyglądać tak:

Panel najnowsze analizy
 1. Checkboxy umożliwiają wskazanie firm, które nas interesują - zaznaczając lub odznaczając je, dane i wykresy przeliczają się automatycznie.
 2. Wykres pokazuje sumaryczne wyniki ze wszystkich firm zaznaczonych w pkt. 1.
 3. Dane poszczególnych miesięcy pokazują informacje dla firm zaznaczonych w pkt.1
 4. Po kliknięciu w dowolny wiersz system przeniesie nas do tabelarycznego, rozszerzonego zestawienia dla danego okresu z pokazaniem wyniku dla każdej firmy osobno. 
Panel najnowsze analizy

W tym widoku możemy:

 1. Zmienić miesiąc zestawienia - po zmianie miesiąca należy nacisnąć “Wygeneruj” aby system przeliczył dane.
 2. Możemy dane z ekranu zapisać w formacie: xls, xlsx, pdf, csv.
 3. Po naciśnięciu wybranej firmy system przeniesie nas do danych pojedynczej firmy.
Panel najnowsze analizy

  W tym panelu możemy również:

  1. Zmienić okres za jaki jest zestawienie - po naciśnięciu “Generuj” system przeliczy dane dla danego okresu.
  2. Wyeksportować dane do pliku w formacie: xls, xlsx, pdf, csv.