Dla właścicieli firm

Rejestrowanie wydatków

Tematy pomocy

Rejestrowanie wydatków

Aby dodać wydatek należy zalogować się w programie i wybrać moduł Wydatki. Następnie otwieramy zakładkę Dodaj wydatek.

Rejestrowanie wydatków

Aby ułatwić rejestrację dokumentów związanych z zakupami przygotowaliśmy kilka typów dokumentów tak, aby wprowadzając dane w odpowiedni typ, dane z tak zarejestrowanego dokumentu znalazły się w odpowiednich rejestrach VAT oraz mogły być zakwalifikowane w odpowiednie pozycje KPiR oraz zadekretowane na odpowiednie konta.