Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Rodzaje faktur


Każdy z typów faktur ma specyficzne pola i ustawienia oraz dodatkowe sprawdzenia i pola wymagane, tak aby spełnić wymagania stawiane przez przepisy dla wybranego typu faktury. Dzięki wybranemu rodzajowi faktury, system sam przyporządkuje wybrany rodzaj faktury do odpowiedniego rejestru VAT, do odpowiedniej pozycji deklaracji, do odpowiedniej rubryki pliku JPK.


Faktura (VAT) - podstawowy typ faktury dla podatników VAT, w ramach tego typu faktury istnieje możliwość wystawiania korekty i faktury w obcej walucie.


Faktura marża – mogą ją wystawić wyłącznie podmioty, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Przy wystawianiu tej faktury pojawi się dodatkowe pole obligatoryjne “Procedura marży”.


Faktura zaliczka – dokument sprzedaży, który wystawiają płatnicy podatku VAT. Tę fakturę wystawia się za każdy razem przy otrzymaniu przedpłaty, zaliczki czy zadatku na poczet przyszłej dostawy produktów, towarów albo usług.


Faktura końcowa – finalizuje daną transakcję, na poczet której pobrane zostały wcześniej zaliczki udokumentowane fakturami zaliczkowymi. Do faktury końcowej można dołączyć faktury zaliczkowe, tak aby można je było wydrukować na fakturze końcowej.


Sprzedaż odwrotne obciążenie – obowiązek rozliczenia podatku VAT przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę. W trakcie uzupełniania danych pamiętajmy o polu PKWiU, które system ma ustawione jako wymagane przy tym rodzaju faktury.


Sprzedaż usług poza UE – obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nabywcę, w przypadku, gdy usługa świadczona jest poza Unią Europejską.


Sprzedaż usług wewnątrz UE – usługi opodatkowane są tam, gdzie usługobiorca ma siedzibę swojej działalności.


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wywóz towarów z Polski na teren innego państwa UE na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. Na ekranie pojawia się dodatkowe pole Data wywozu towarów - wprowadzenie tej daty wypełnia pola obowiązku podatkowego VAT.


Eksport towarów - faktura dotycząca sprzedaży towarów poza Unię Europejską. Na ekranie pojawia się dodatkowe pole Data wywozu towarów - wprowadzenie tej daty wypełnia pola obowiązku podatkowego VAT.


Proforma – nie jest dokumentem księgowym. Pozwala zapoznać się z wartością usługi i jej sposobem fakturowania. Nie jest księgowana i zapisy z tej faktur nie wchodzą do rejestrów VAT. Na podglądzie faktury, lub z poziomu listy faktur można na podstawie proformy wystawić fakturę - przy użyciu tej funkcji system przeniesie wszystkie dane z proformy na fakturę, gdzie można te dane edytować.


Faktura bez VAT (faktura uproszczona) – dokument, który mogą wystawiać podatnicy zwolnieni z podatku VAT. Dokument ten nie wchodzi do rejestrów VAT i nie nalicza VAT.


Paragon – dokument potwierdzający dokonanie zakupu.


Dokument wewnętrzny - służy do rejestracji przychodów otrzymanych bez dokumentu faktury jak np. otrzymane odsetki, bonusy i inne przychody.

Rodzaje faktur