Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Schematy księgowe

Opcja dostępna tylko w pełnej księgowości. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości programu Taxomatic należy stworzyć do dokumentów schematy księgowe, które umożliwią automatyczne zaksięgowanie dokumentów wystawianych w magazynie do ksiąg handlowych. Szczegółowy sposób tworzenia schematów księgowych przedstawiono w rozdziale dotyczącym Ustawień.