Dla właścicieli firm

Lista rozrachunków

Tematy pomocy

Rozrachunki walutowe w jednej walucie

Rozrachunki walutowe różnią się od rozrachunków w walucie polskiej jedynie tym, że mogą wystąpić różnice kursowe wynikające z innego kursu zapłaty, a innego - wystawienia dokumentu.

Na liście wyszukujemy rozrachunki w walucie. Możemy to zrobić między innymi poprzez zawężenie filtru.

Rozrachunki walutowe w jednej walucie

W powyższym przykładzie mamy kilka zapłat i jedną fakturę wystawioną w Euro. Dla systemu nie ma znaczenia czy będziemy rozliczać rozrachunek od strony faktury, czy od strony zapłaty. Obie metody są równoważne.

Wybieramy fakturę:

Rozrachunki walutowe w jednej walucie

System pokazuje nam wszystkie niesparowane dokumenty dostępne w systemie. Po wybraniu pasującej pozycji (jak na przykładzie) system pokazuje nam kursy walut obowiązujące na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia dokumentu i pozwala ustalić kwotę do rozliczenia. Możemy ją dopasować (w omawianym przykładzie kwoty te są równe, więc system podpowiedział nam właściwe kwoty). Kursy walut w tym przypadku są umieszczone jedynie informacyjnie. Wybieramy Aktualizuj. Rozrachunek zostanie sparowany oraz jego status zmieni się na Rozliczony.

Ze względu na to iż transakcja była w walucie, a dzień faktury różnił się od dnia zapłaty, jak również kurs waluty w tych przypadkach był różny, powstała różnica kursowa. Aby ją zobaczyć wchodzimy w zakładkę Różnice kursowe, gdzie możemy zobaczyć wyliczenia różnic kursowych.

Rozrachunki walutowe w jednej walucie

Różnicę możemy zaksięgować (funkcję należy zdefiniować w Schematach księgowych). Możemy też wybrać interesującą nas linię - wówczas pokażą się szczegóły naliczenia.

Rozrachunki walutowe w jednej walucie

W tym wypadku system wyliczył dodatnią różnicę kursową.

Po zaznaczeniu checkboxa możemy również usunąć naliczenie różnic kursowych.