Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Ogólne informacje o planie kont

  1. W programie mamy możliwość dodania planu kont ręcznie (poprzez Dodaj zespół) oraz za pomocą importu.
  2. Konta mogą zawierać znaki: cyfry, litery alfabetu, znaki typu: “-” , “_ “.
  3. Długość konta jest ograniczona do 100 znaków.
  4. Plan kont podzielony jest na:
    1. zespoły - stanowią one pierwszy szczebel grupowania
    2. syntetyki - to pierwszy poziom kont w każdym zespole
    3. analityki - to drugi i kolejne poziomy w planie kont

 

UWAGA: BARDZO WAŻNE JEST PAMIĘTANIE ABY PO WPROWADZENIU ZMIAN NA KONTACH NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ - BEZ TEGO ZMIANY NIE ZOSTANĄ ZAPAMIĘTANE !!!