Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

Na chwilę obecną w programie nie ma możliwości wystawienia faktury RR. Wskazany rodzaj dokumentu nie znajduje się w programie.