Dla właścicieli firm

Lista rozrachunków

Tematy pomocy

Rozrachunki w sytuacji występowania różnych walut

Chodzi tu o rozrachunki, w których parujemy transakcje w różnych walutach. System Taxomatic dopuszcza taką możliwość. W takim wypadku postępujemy tak jak w poprzednich przykładach. Wybieramy fakturę lub płatność, którą chcemy sparować i zostajemy przekierowani na ekran:

Rozrachunki w sytuacji występowania różnych walut

W podanym przykładzie zaznaczyliśmy w pierwszym rzędzie, że chcemy rozliczyć wpłatę. System automatycznie przeliczył kwotę w złotówkach na Euro po kursie z dnia poprzedzającego zapłatę. Możemy dokonać również korekty tej wartości zarówno w walucie jak i w PLN wpisując jaką kwotę chcemy rozliczyć. Nie możemy jednak wprowadzić kwoty większej niż to wynika z przeliczeń.

W drugim zaznaczonym wierszu rozliczamy resztę płatności zapłatą we frankach. Do rozliczenia system potrzebował 2 kursów, przeliczając z CHF na PLN a następnie z PLN na EUR.

Uwaga! Mimo, że teoretycznie wyliczone kwoty pokrywają zapłatę to jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że takie rozliczenie pokrywa całość wpłaty lub faktury. Faktycznie ze względu na inne ustalenia między kontrahentami oraz możliwość stosowania innych kursów niż średnie NBP, kwotę rozliczenia będzie trzeba ustalić ręcznie.

Dlatego też system nie jest w stanie wyliczyć różnic kursowych i takowe należy zaksięgować ręcznie.