Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Wygenerowany raport

Po wybraniu Generuj pojawia się podgląd wyliczeń oraz przycisk umożliwiający eksport danych do różnych formatów plików:Raport można wygenerować do pliku, do xls, dl xlsx, csv.

Wygenerowany raport

Raport można wygenerować do pliku, do xls, dl xlsx, csv.