Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Plan kont

Po wejściu w moduł Księgowość i zakładkę "Plan kont" widoczny jest określony dla danego roku obrotowego zaimportowany plan kont - możliwy do rozwinięcia poprzez kliknięcie ikony plus "+". 


Jeżeli plan kont nie jest widoczny, oznacza to, iż nie znajduje się w danym roku żaden plan kont. W tym wypadku należy zaimportować plan kont z innych firm lub standardowy Taxomatic - przycisk "Importuj standardowe". Zaimportowany plan kont jest możliwy do modyfikacji własnej.


Ostatnia opcja znajdująca się po prawej stronie, to przycisk "Pobierz", który umożliwia pobranie planu kont do wersji PDF.