Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Lista dokumentów magazynowych

Nagłówek listy

Lista dokumentów magazynowych
 1. Filtry:
  1. Pole tekstowe - filtr ogólny - po prawej stronie, możemy nim filtrować wszystkie pola tekstowe dokumentu (wystarczy zacząć pisać a lista zostanie przefiltrowana)
   Ikona (X) po prawej stronie filtra czyści wszystkie ustawienia filtrów.
  2. Rodzaj dokumentu - naciśnięcie odpowiedniego rodzaju filtruje dokument.
  3. Magazyn - wybieramy magazyn, którego dokumenty chcemy zobaczyć.
 2. Sortowanie - kliknięcie w dowolną kolumnę listy sortuje listę wg tego pola.

  1. pierwsze kliknięcie sortuje listę od wartości najmniejszych do największych, co można zauważyć po czerwonym trójkąciku, który pojawi się obok nazwy pola:
  2. drugie kliknięcie odwraca sortowanie, czyli sortuje od wartości największej do najmniejszej.
 3. Wydruk XLS, XLSX, PDF, CSV - przefiltrowaną listę można zapisać w formacie XLS, XLSX, PDF, CSV.

Lista dokumentów

Lista dokumentów magazynowych
 1. Nagłówek listy zawiera pola:
  1. Nr dokumentu magazynowego
  2. Dostawca
  3. Odbiorca
  4. Rodzaj dokumentu magazynowego
  5. Data wystawienia
  6. Magazyn
  7. Ilość
  8. Dokument księgowy - link do dokumentu księgowego (wystarczy kliknąć aby system przeniósł nas do dokumentu księgowego)
  9. Opcje
   1. Edytuj
   2. Usuń
   3. Kopiuj do nowego
   4. Wydrukuj - opcja wydrukuj umożliwia wygenerowanie dokumentu PDF wg zadanych ustawień
Lista dokumentów magazynowych

Operacja na grupie dokumentów

Możemy też dokonać operacji na grupie dokumentów. Wystarczy zaznaczyć wybrane dokumenty a w systemie od razu pojawią się dodatkowe opcje: Usuń oraz Drukuj zaznaczone.

Lista dokumentów magazynowych
 1. Usuń zaznaczone - bezpowrotnie usuwa zaznaczone dokumenty.
 2. Drukuj zaznaczone - drukuje w jednym pliku zaznaczone dokument