Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Wydruki

System umożliwia sporządzenie trzech rodzajów wydruków, w formacie PDF, XLS, XLSX oraz CSV.

  1. Wydruk KPiR - to wydruk całej Książki Przychodów i Rozchodów w ujęciu miesięcznym. Wydruk można sporządzić tylko za dany miesiąc, wybrany w filtrze.
  2. Wydruk bilansu - wydruk ten to podsumowanie KPiR za dany miesiąc z uwzględnieniem remanentu.

Wydruk podsumowanie - jest wydrukiem, który podsumowuje dany okres (w kolumnie jest suma miesięczna lub kwartalna w zależności od wybranego zakresu filtra).

Wydruki
  1. podajemy datę od,
  2. datę do,
  3. wybieramy metodę sumowania: miesięczną lub kwartalną,
  4. wybieramy sposób wydruku.