Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Import planu kont

 1. Rodzaje importu:
  1. program posiada kilka zdefiniowanych planów kont,
  2. umożliwia import planu kont z innego roku obrachunkowego,
  3. umożliwia import planu kont z innej firmy, która jest podpięta do tego samego loginu,
  4. katalog możliwości jest cały czas rozwijany i sukcesywnie dochodzą nowe rodzaje predefiniowanych planów kont.
 2. Po naciśnięciu import pojawiają się następujące opcje do wyboru:
Import planu kont
 1. Uproszczony plan kont - plan kont skrócony.
  1. Zespoły od 0 do 8.
  2. Konta zespołu 0 - 010 środki trwałe.
  3. Konta zespołu 1 - środki pieniężne, 101 kasa, 130 konto rachunku bieżącego.
  4. Konta zespołu 2 - 200 należności, 210 zobowiązania, 230 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 221 (z analityką VAT) Vat naliczony itd.
  5. Konta zespołu 3 - materiały i towary.
  6. Konta zespołu 4 - w podziale na podstawowe koszty (amortyzacja, zużycie materiałów i energii itd.) z analityką na koszty i NKUP np. konto 400-00 amortyzacja podatkowa, 400-99 amortyzacja nkup.
  7. Brak kont zespołu 5.
  8. Konta zespołu 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe.
  9. Konta zespołu 7 - 700 sprzedaż produkcji, 703 sprzedaż usług itd.
  10. Konta zespołu 8 - kapitały fundusze własne…
 2. Rozszerzony plan kont - jest to ten sam zestaw kont jak w uproszczonym planie konta ale z bardziej rozbudowaną analityką kosztów zespołu 4.
 3. Import z lat poprzednich / innych spółek:
Import planu kont
  1. Firma - na liście pojawią się wszystkie firmy, które mają plany kont i mamy je podpięte pod swój login, w tym również ta, na której jesteśmy zalogowani. Dzięki temu, jak wybierzemy własną firmę to możemy importować plan kont z poprzednich lat.
  2. Rok obrachunkowy - wybieramy rok obrachunkowy.
  3. Naciskamy Importuj.
  4. Plan kont zostanie utworzony i zapisany.