Dla właścicieli firm

OCR faktur

Tematy pomocy

Jak działa moduł Poczta Polska?

Ta funkcja służy do wysyłki bezpośrednio z programu tradycyjnych listów (poleconych, zwykłych i za potwierdzeniem odbioru).

Wysyłanie listu

Otwieramy moduł Poczta Polska w głównym panelu. Klikamy Wyślij list.

Następnie wybieramy nadawcę i adresata. Nie musimy przepisywać jego danych. Wystarczy wybrać “lupę” przy polu Firma i zacząć wpisywać nazwę firmy. Program odszuka potrzebną firmę.

Poczta Polska online

W polu Dokument (wyróżnione przerywaną linią) wprowadzamy plik, który ma być wysłany.

Następnie wybieramy rodzaj listu:

Poczta Polska online

Po wybraniu rodzaju listu przy przycisku Wyślij pojawi się liczba punktów, którą wykorzystamy do konkretnej wysyłki. Klikamy Wyślij - list zostaje przesłany do Poczty Polskiej - tam jest drukowany i adresowany.

W module Poczta Polska możemy sprawdzać status listu. Gdy dotrze do odbiorcy w systemie Taxomatic będzie się wyświetlał status “doręczenie”.

Przed wprowadzeniem sprawdź liczbę punktów (wyświetla się w prawnym górnym rogu pod adresem e-mail). Jeśli masz za mało punktów, kliknij w żółte kółko w prawym górnym rogu i doładuj konto.

Poczta Polska online
  1. Skanowanie

Moduł skanowanie umożliwia automatyczne odczytywanie danych z papierowych faktur (przychodowych i kosztowych) i przenoszenie ich w odpowiednie miejsca w programie. Oznacza to, że nie trzeba już ręcznie wprowadzać danych z faktury. Wystarczy zeskanować dokument. 

Jak skorzystać z funkcji?

Przechodzimy do modułu Skanowanie, wybieramy przycisk Dodaj skan, a potem klikamy w zakreskowane pole. Wybieramy fakturę, którą chcemy dodać.

Poczta Polska online

Ważne - faktura musi być w formacie .pdf. Pamiętaj, aby nie wprowadzać w ten sposób wyciągów bankowych, raportów i innych danych - ten moduł służy wyłącznie do wprowadzenia faktur.

Przed wprowadzeniem sprawdź liczbę punktów (wyświetla się w prawnym górnym rogu pod adresem e-mail). Aby zeskanować 1 stronę potrzebujesz 40 punktów. Jeśli masz za mało punktów, kliknij w żółte kółko i doładuj konto.

Poczta Polska online

Wróćmy do dodawania faktur. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu system zapyta nas, jak ma podzielić fakturę. Wybieramy wybraną opcję i klikamy Rozpoznaj.

Poczta Polska online

Dokument pojawi się na liście faktur ze statusem Rozpoznany, aby dodać go do modułu Przychody lub Wydatki kliknij Zatwierdź.

Poczta Polska online

Pojawi się okno z Twoją fakturą. Porównaj pola, upewnij się, że dane z faktury zostały poprawnie przeniesione do okna po lewej stronie. Jeśli zauważysz, jakiś błąd - wprowadź lub popraw dane. Na końcu kliknij Zapisz.

Poczta Polska online

Dokument trafi do odpowiedniego modułu oraz będzie widoczny na Liście dokumentów w module Skanowanie ze statusem Zapisany.

Uwaga! Jeśli masz nowe konto w programie i nie wprowadziłeś jeszcze żadnych danych, wyświetli Ci się poniższe okno z wprowadzaniem danych do firmy. Wprowadź obowiązkowe dane o swojej firmie, a potem jeszcze raz przejdź do modułu Skanowanie.

Poczta Polska online