Dla właścicieli firm

Lista rozrachunków

Tematy pomocy

Kompensaty

Chodzi o obustronne transakcje, przy których przedsiębiorcy są dla siebie równocześnie sprzedawcami i nabywcami. Dotyczy to prowadzenia wzajemnych transakcji, z których część jest rozliczana bez przepływu pieniędzy właśnie za pomocą kompensaty.

Aby wstawić kompensatę wchodzimy w moduł Rozrachunki i zakładkę Kompensaty. Wybieramy przycisk Dodaj kompensatę i otrzymujemy formatkę.

Kompensaty
  1. Podajemy kontrahenta z którym transakcje chcemy rozliczyć. Kontrahenta wybieramy tak jak w innych modułach systemu (opis dodawania i wyszukiwania kontrahenta w rozdziale o module Kontrahenci).
  2. Wybieramy walutę kompensaty.
  3. Wybieramy serię numeracji - tak jak w innych dokumentach możemy posiadać kilka serii numeracji.
  4. Wprowadzamy termin płatności, który domyślnie ustawia się na podstawie danych podanych w ustawieniach.
  5. Checkbox Księguj automatycznie - zaznaczamy jeśli chcemy (lub odznaczamy jeśli nie chcemy) księgować kompensatę automatycznie. Aby kompensata zaksięgowała się automatycznie konieczne jest zdefiniowanie Schematów księgowych w Ustawieniach.
  6. Poniżej danych podstawowych (jeżeli są dostępne), pojawiają się lista zobowiązań i lista należności. Poprzez zaznaczenie checkboxa po stronie należności i po stronie zobowiązań wskazujemy, które pozycje chcemy ze sobą sparować. Możemy również wprowadzić odpowiednie kwoty do sparowania z każdego dokumentu.
Kompensaty
 1. W takim przypadku powstaje różnica, którą możemy umieścić jako różnica do zapłaty.
 2. W stopce dokumentu mamy różnicę do zapłaty oraz możemy wskazać konto, na jakie będzie miała być przekazana różnica.