Dla właścicieli firm

Dodawanie kontrahenta

Tematy pomocy

Tworzenie indeksu kontrahenta

 1. Zanim przystąpimy do dodawania kontrahentów bardzo ważne jest aby stworzyć Indeks. Indeks, czyli seria numeracji kontrahenta - jest narzędziem uniwersalnym, które umożliwia dzielenie kontrahentów na różne grupy bez konieczności stosowania innych metod.
 2. Konfiguracja Indeksu jest możliwa po przejściu do Opcji i wybraniu pozycji Numeracje i indeksy.
Tworzenie indeksu kontrahenta
 1. W tym oknie widzimy standardowo dodaną przez system numerację kontrahentów
  1. W tym przypadku numeracja nazywa się: Kontrahent.
  2. Będzie numerowana od 1, format numeracji będzie zawierał sześć pól (np.  K000001).
 2. Aby dodać kolejną numerację np. osobną dla kontrahenta zagranicznego, którego numeracja zaczyna się od ZAGR postępujemy w następujący sposób:
  1. Klikamy na Dodaj numerację i zostajemy przeniesieni do formatki:
Tworzenie indeksu kontrahenta
  1. W polu Nazwa podajemy np. “Kontrahenci zagraniczni”.
  2. W polu Wyrażenie - wpisujemy litery, które będą wyświetlać się na początku każdego numeru np. K - kontrahenci krajowi, ZAGR - kontrahenci zagraniczni itp.
  3. Po wprowadzeniu prefiksu dodajemy zmienną, którą można wybrać poprzez kliknięcie w przycisk Zmienna - w tej opcji mamy do wyboru tylko jedną zmienną tj. kolejny numer.
  4. Następnie po prefiksie, w naszym przypadku jest to ZAGR, w nawiasach kwadratowych oznaczających zmienną, dodajemy  “zera:6” - oznacza, że każdy numer będzie uzupełniany zerami tak aby kolejny numer był zawsze 6 cyfrowy. Oczywiście zamiast “6” możemy wstawić dowolną cyfrę.
  5. Pole Aktywna - oznacza, że dana numeracja będzie się pojawiała na listach numeracji dla kontrahentów. Odznaczenie jej spowoduje, że nie będzie już widoczna we wszystkich okienkach gdzie możliwe jest dodawanie kontrahentów.
  6. W polu Przykładowy numer pojawia się na bieżąco przykładowa wartość wprowadzanej formuły, w naszym przypadku jest to ZAGR000001 ale może to być K0001, sam numer 1, 000002 itp.
  7. Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy następującą formułę.
Tworzenie indeksu kontrahenta
 1. Po kliknięciu Dodaj na liście będziemy mieć już dwie numeracje.
 2. Lista indeksów kontrahentów posiada następujące opcje:
Tworzenie indeksu kontrahenta
  1. Kolejność - pozycje są numerowane 1, 2 itd, oznacza to, że aby zmienić kolejność należy chwycić kursorem pozycje i przenieść wiersz na żądaną pozycję - system automatycznie to zapamięta i wtedy we wszystkich miejscach, gdzie występuje lista serii numeracji, będą się one wyświetlały w takiej kolejności
  2. Edytuj - umożliwia edycję wpisanej numeracji.
  3. Usuń - usuwa numerację - sugerujemy nie usuwać numeracji, a jedynie wykorzystać pole Aktywna do pokazywania, lub ukrywania numeracji. Uwaga - system nie pilnuje czy dana numeracja jest używana i pozwala ją zawsze usunąć. Nie wpływa to jednak na już utworzone numery, które są cały czas widoczne w systemie.