Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Schematy księgowe

Ustawienie schematów księgowych jest konieczne, jeśli chcemy w pełni skorzystać z możliwości systemu Taxomatic z pełną księgowością. 

Umożliwia to po wystawieniu dokumentu sprzedażowego lub dodaniu dokumentu zakupowego, automatyczne utworzenie dekretu księgowego - w module Księgowości.

Standardowe schematy księgowe znajdują się w module Ustawienia > Import danych oraz Ustawienia > Schematy księgowe. We wskazanych modułach istnieje możliwość pobrania standardowych schematów, które umożliwiają automatyczne księgowanie dokumentów według ww. schematów.


Pełna księgowość: Jak utworzyć schematy automatycznego księgowania?

Pełna księgowość: Jak utworzyć schematy automatycznego księgowania?