Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Dodawanie dekretów

Wchodzimy w moduł Księgowość -> Dekrety księgowe i naciskamy Dodaj dekret.