Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

  • 1 sposób: przechodzimy do modułu „Wydatki”. Następnie „Dodaj wydatek”. Przy rodzaju dokumentu wybieramy dokument bez VAT i wprowadzamy odpowiednie pozycje.
  • 2 sposób: przechodzimy do modułu KPiR i dodajemy wpis.