Dla właścicieli firm

Dodawanie kontrahenta

Tematy pomocy

Katalog kontrahentów

Katalog kontrahentów służy do gromadzenia danych oczywiście o naszych kontrahentach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych integracji z innymi systemami, możemy w szybki sposób dodawać kolejnych kontrahentów, których potem będzie można wyszukiwać w każdym z modułów programu, gdzie niezbędne jest podanie ich danych.

Dodawanie kontrahenta

Podstawowe informacje

  1. Dodanie kontrahenta w katalogu kontrahentów umożliwia użycie jego danych w każdy module bez potrzeby powtórnego ich wpisywania.
  2. W każdym module przy wyborze kontrahenta system umożliwia również dodanie nowego kontrahenta.
  3. System sprawdza każdorazowo przy zapisie czy dany kontrahent jest już w katalogu, jeżeli nie to automatycznie proponuje jego dopisanie do bazy.
  4. Nadawanie numeru kontrahentowi - bardzo ważne z punktu widzenia systemu a konieczne przy prowadzeniu zapisów w pełnej księgowości jest nadanie odpowiedniego indeksu kontrahentowi. Uwaga - Indeks stanowi również element planu kont więc zalecana jest szczególna uwaga przy jego tworzeniu.
  5. Sytem po założeniu konta, automatycznie tworzy serie numeracji kontrahenta. Ta seria numeracji może zostać usunięta lub zmieniona - nie jest konieczne używanie numeracji zaproponowanej przez system.