Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

KROKI

  • logujemy się do Taxomatic www.taxomatic.pl
  • w panelu klikamy w kafelek Przychody i Wydatki
  • klikamy w granatowy przycisk w lewym górnym obszarze +Wystaw fakturę bądź +Dodaj wydatek
  • w miejscu Nabywca bądź Sprzedawca klikamy w granatowy przycisk: Sprawdź białą listę

lub

  • logujemy się do Taxomatic www.taxomatic.pl
  • w panelu klikamy w kafelek Kontrahenci
  • ustawiamy kursor na wybranym kontrahencie i przechodzimy do jego danych klikając w dowolne miejsce podkreślonego na szaro wiersza
  • na dole podglądu danych kontrahenta klikamy w granatowy przycisk Sprawdź białą listę

Biała lista VAT w Taxomatic sprawdza status VAT podatnika po numerze NIP wraz z przypisanym do kontrahenta numerem rachunku bankowego.Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Porady Przeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie drugostronne zapisów z obrotów i sald.

7 Styczeń 2021