Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

KROKI:


 • logujemy się do Taxomatic www.taxomatic.pl
 • w panelu klikamy w kafelek Księgowość.
 • klikamy w granatowy przycisk w lewym górnym obszarze +Dodaj dekret.
 • ustawiamy parametry dokumentu -> rodzaj dokumentu Bilans zamknięcia (BZ) oraz serię numeracji
  Uwaga! Serię numeracji bilansu zamknięcia (BZ) należy utworzyć samodzielnie. W tym celu wchodzimy w MENU do zakładki Numeracje i indeksy, wyszukujemy sekcji pt. "Numeracja dokumentów księgowych" i dodajemy numerację.
 • klikamy w ↔ Przeksięgowanie z obrotów i sald, które znajduje się w prawym górnym rogu.
 • wyskakuje okienko z objaśnieniem (poniżej):
 •  

  • Najpierw wygeneruj zestawienie obrotów i sald poprzez wybranie zakresu kont i jeśli to konieczne, zakresu dat bieżącego okresu obrachunkowego. Jeżeli daty nie zostaną podane, system podstawi zakres dat z bieżącego okresu obrachunkowego.


  Naciśnij Wygeneruj


  • Po wygenerowaniu zestawienia naciskamy przycisk Utwórz pozycje dekretu


  Dla dokumentu Polecenie Księgowania zostanie utworzony dekret, w którym wartości z kolumny Saldo WN, zostaną przeniesione do dekretu po stronie MA i analogicznie z kolumny Saldo MA, do dekretu po stronie WN


  Pole Nazwa - zostanie uzupełnione zawartością pola Treść lub jeżeli pole jest puste zostanie wypełnione treścią: Przeksięgowanie


 • na końcu sprawdzamy czy saldo Wn jest równe saldo Ma i zapisujemy dokument.Bilans zamknięcia w TaxomaticBilans zamknięcia w TaxomaticBilans zamknięcia w TaxomaticBilans zamknięcia w TaxomaticBilans zamknięcia w TaxomaticBilans zamknięcia w Taxomatic

Aktualności

Porady Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło w 2025 roku

Rząd pracuje nad nową ustawą w polskim systemie ubezpieczeń społecznych szykują się znaczące zmiany. Planowane reformy mają na celu pełne oskładkowanie dochodów z umów zlecenia i umów o dzieło, eliminując tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Czyżby to był kres dorabiania do pensji? Jakie są główne założenia projektu i jakie konsekwencje może mieć dla zarówno pracowników jak i pracodawców?

17 Czerwiec 2024

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021