Przeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Przeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalająca na przeksięgowanie drugostronne zapisów z obrotów i sald.

KROKI:


  • logujemy się do Taxomatic www.taxomatic.pl
  • w panelu klikamy w kafelek Księgowość.
  • klikamy w granatowy przycisk w lewym górnym obszarze +Dodaj dekret.
  • klikamy w ↔ Przeksięgowanie z obrotów i sald, które znajduje się w prawym górnym rogu.
  • wyskakuje okienko z objaśnieniem (poniżej):


 
 
 
 

• Najpierw wygeneruj zestawienie obrotów i sald poprzez wybranie zakresu kont i jeśli to konieczne, zakresu dat bieżącego okresu obrachunkowego. Jeżeli daty nie zostaną podane, system podstawi zakres dat z bieżącego okresu obrachunkowego.


Naciśnij Wygeneruj


• Po wygenerowaniu zestawienia naciskamy przycisk Utwórz pozycje dekretu


Dla dokumentu Polecenie Księgowania zostanie utworzony dekret, w którym wartości z kolumny Saldo WN, zostaną przeniesione do dekretu po stronie MA i analogicznie z kolumny Saldo MA, do dekretu po stronie WN


Pole Nazwa - zostanie uzupełnione zawartością pola Treść lub jeżeli pole jest puste zostanie wypełnione treścią: Przeksięgowanie

Przeksięgowanie zapisów z obrotów i saldPrzeksięgowanie zapisów z obrotów i saldPrzeksięgowanie zapisów z obrotów i saldPrzeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Aktualności

Porady Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło w 2025 roku

Rząd pracuje nad nową ustawą w polskim systemie ubezpieczeń społecznych szykują się znaczące zmiany. Planowane reformy mają na celu pełne oskładkowanie dochodów z umów zlecenia i umów o dzieło, eliminując tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Czyżby to był kres dorabiania do pensji? Jakie są główne założenia projektu i jakie konsekwencje może mieć dla zarówno pracowników jak i pracodawców?

17 Czerwiec 2024

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021