Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Okresy obrachunkowe

  1. Wchodzimy w moduł Księgowość - na początek musimy dodać, czyli “otworzyć” nowy rok obrachunkowy:
okresy-obrachunkowe
  1. Wchodzimy w moduł Księgowość i klikamy Dodaj rok obrachunkowy, pokazuje nam się ekran:
okresy-obrachunkowe
  1. Uzupełniamy dane:
   1. Nazwa - nazwa roku obrachunkowego np: 2018.
   2. Numer (używany w numeracji dokumentów) - numer ten będziemy mogli użyć do numeracji dokumentów (dekretów) księgowych w ustawieniach numeracji.
   3. Od - miesiąc i rok, od którego rozpoczyna się okres obrachunkowy wpisujemy jako miesiąc i rok, czyli np. 01-2018 (nie ma możliwości wpisania daty w dniach).
   4. Do - miesiąc rok do którego trwa okres obrachunkowy. W systemie można maksymalnie utworzyć rok obrotowy składający się z 23 miesięcy

    Tak wygląda uzupełnienie danych dla roku 2018:

okresy-obrachunkowe
  1. Po kliknięciu Zapisz zostanie utworzony rok obrachunkowy i będziemy mogli zarządzać poszczególnymi miesiącami w danym roku.
okresy-obrachunkowe
  1. Wejście w Opcje pozwala wybrać:
    1. Edytuj - edycja danych roku obrotowego: można zmienić nazwę i oznaczenie do numeracji (jeżeli jednak są zapisy na kontach nie można już zmienić otwartego okresu).
    2. Usuń - działa tylko na okresach, w których nie ma zapisu.
    3. Zarządzaj - przenosi nas do menu zarządzania miesiącami, gdzie możemy dowolnie otwierać i zamykać miesiące (Uwaga! Zamknięcie miesiąca spowoduje, że nie będziemy mogli sporządzić w nim już żadnego dokumentu). Miesiące można zamykać i otwierać dopóki nie zostanie zamknięty rok. Wtedy wszelkie operacje na miesiącach stają się niemożliwe.
   okresy-obrachunkowe
   1. Zamknij - powoduje nieodwracalne zamknięcie roku, UWAGA! - czynności tej nie da się cofnąć!
   2. Kopiuj do nowego - funkcja ta, tak jak w innych modułach, powoduje skopiowanie ustawień roku i utworzenie nowego roku obrachunkowego na podstawie obecnego.
  2. Kliknięcie w wersy z okresem obrachunkowym przenosi nas do możliwości księgowania w danym roku obrachunkowym - pojawiają się wszystkie funkcje dostępne w księgowości.
okresy-obrachunkowe

 

Numeracje i indeksy

Pełna księgowość: Jak utworzyć okres obrachunkowy i plany kont?