Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Nagłówek dokumentu

nagłówek dokumentu
 1. Rodzaje dokumentów
  1. przyjęcie zewnętrzne (PZ) - jest to dokument magazynowy, potwierdzający przyjęcie towarów z zewnątrz do naszego magazynu.
  2. wydanie zewnętrzne (WZ) - tak jak w przypadku PZ, jest potwierdzeniem wydania naszych towarów z magazynu na zewnątrz.
  3. przyjęcie wewnętrzne (PW) - potwierdza odbiór materiałów od innych działów wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
  4. rozchód wewnętrzny (RW) - potwierdza wydanie materiałów do innych działów wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
  5. przesunięcie międzymagazynowe (MM+ MM-) - jest to przesunięcie towarów pomiędzy własnymi magazynami. Plus (+) oznacza dodanie towaru, minus (-) natomiast wydanie towaru. Ponieważ dokumenty MM- i MM+ występują parami dlatego aby ułatwić użytkownikowi ich tworzenie i jednoczesne utworzenie obu dokumentów, interfejs wygląda trochę inaczej:
  6. nagłówek dokumentu
  7. bilans otwarcia (BO) - jest to wprowadzenie stanu towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem księgowym.
  8. inwentaryzacja - rodzaj dokumentu, który zmienia stan/ilość produktów czy towarów zgodnie ze spisem z natury.
 2. Checkbox Korekta - do każdego z powyższych dokumentów możemy stworzyć dokument korygujący danego typu.
 3. Seria numeracji - schemat numeracji danego dokumentu magazynowego.
 4. Data wystawienia dokumentu.
 5. Magazyn - wybieramy magazyn dla jakiego chcemy wykonać dokument.
 6. Checkbox księguj automatycznie - umożliwia automatyczne utworzenie dokumentu księgowego na podstawie zdefiniowanych schematów księgowania.