Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Pozycje dokumentu

Pozycje dokumentu

Objaśnienia pól

 1. Indeks - jest to numer towaru, produktu lub usługi z katalogu kontrahentów, obok pola tekstowego jest piktogram “lupa” co oznacza, że w tym polu można wyszukiwać dane. Po rozpoczęciu pisania system będzie podpowiadał rekordy kartoteki towarów i usług znalezione w polu Indeks.
 2. Nazwa - to po prostu nazwa produktu, usługi lub towaru z katalogu towarów, tutaj analogicznie jak w polu Indeks można rozpocząć pisanie i automatycznie zostaną znalezione rekordy kartoteki kontrahentów wyszukiwane w polu Nazwa. Po naciśnięciu “lupy” wyświetli się nam cały dostępny katalog Towarów i usług.
Platnik i odbiorca

Możemy tutaj wybrać dowolny towar, produkt lub usługę i przenieść jego dane do pozycji faktury.

Dane te możemy również wpisać ręcznie.

 1. PKWiU - w polu tym należy umieścić numer Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług czyli właśnie tzw. PKWiU, który jest wymagany lub zalecany przez przepisy podatkowe. W systemie jest dostępna cała klasyfikacja PKWiU i wystarczy rozpocząć pisanie numeru PKWiU lub nazwy pozycji a system wyświetli pozycje klasyfikacji zawierające wprowadzony ciąg znaków.

platnik-i-odbiorca

 1. Typ: towar, usługa, produkt - pole Typ jest wymagane, jeżeli dodamy pozycję z katalogu Towarów i usług - zostanie ono automatycznie uzupełnione, ale jeśli wprowadzamy dane ręcznie to należy wybrać ze Słownika właściwą pozycję. Słownik ten nie jest edytowalny ale w Ustawieniach -> Słowniki można ukryć którąś z pozycji lub zmienić kolejność ich wyświetlania.
 2. J.m. - jednostka miary - słownik, który jest domyślnie wgrany przy zakładaniu konta ale w Ustawieniach -> Słowniki istnieje możliwość jego modyfikacji, dodania nowej jednostki lub zmiany kolejności wyświetlania.
 3. Ilość - w tym polu oczywiście podajemy ilość.
 4. Cena netto/ brutto - pole, które można stosować zamiennie - Użytkownik decyduje, jakie pole jest aktywne: czy Cena netto, czy Cena brutto - UWAGA! zależy to oczywiście od wartości ceny, jaką wpisał Użytkownik. Na przykład:

platnik-i-odbiorca platnik-i-odbiorca

 

 

W pierwszym przypadku wpisujemy wartość ceny “100” - co jest wartością netto (więc należy “ustawić” pole z komunikatem Cena netto).

W drugim przypadku po wpisaniu wartości ceny “123” - należy ustawić pole w pozycji Cena brutto.

UWAGA! wprowadzenie konkretnych danych i zaznaczenie odpowiednich pól ma wpływ na kolejne automatyczne procesy systemu.

System sam przelicza w odpowiedni sposób wszystkie wartości w kolejnych polach danej pozycji.Ustawienie to obowiązuje dla wszystkich pozycji na dokumencie

 1. Rabat % - umożliwia wpisanie rabatu w procentach dla danej pozycji. System sam przeliczy wszystkie pozostałe pola zgodnie z rabatem.
 2. Cena po rabacie - jest to pole wyliczane przez system na podstawie pola Cena (netto lub brutto) oraz Rabat.
 3. Wartość netto - to pole wyliczane przez system jako iloczyn Ilości i Ceny netto po rabacie. Jeżeli mamy ustawione wyliczanie cen od wartości netto możemy w tym polu wpisać wartość netto, a system przeliczy wartości ceny jednostkowej. Jeżeli mamy jednak ustawione liczenie od wartości brutto to system nie będzie przeliczał pozostałych pól.
 4. Stawka VAT - pole albo uzupełniane automatycznie na podstawie wybranego towaru z kartoteki albo wypełniane ręcznie. Słownik stawek jest dostępny w Ustawieniach, gdzie można zmienić kolejność wyświetlania pozycji, jak również ukryć lub pokazać stawki VAT - na podstawie tego pola przeliczane są wartości brutto i netto.
 5. Wartość brutto - wartość powstała po przeliczeniu wartości netto i VAT lub poprzez iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości.

Dodawanie i usuwanie kolejnej pozycji

Aby dodać kolejną pozycję należy nacisnąć Dodaj pozycję znajdujący się pod pierwszą wpisaną pozycją.

pozycje-dokumentu

Aby usunąć dodaną pozycję, należy przejść na prawą stronę pozycji gdzie znajdują się ikonki służące do usuwania pozycji.

pozycje-dokumentu