Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Dodatkowe pola

  1. Procedura marży - przy wyborze typu faktury faktura marża dodatkowo pojawia się pole procedura marży, które dla tego typu faktury jest obowiązkowe.

dodatkowe-pola-photo

  1. Pole do faktury zaliczki - przy wystawianiu faktury końcowej, mamy możliwość dodania wszystkich faktur zaliczkowych dla danego kontrahenta. Na formularzu pojawi się pole Do faktury zaliczki z piktogramem “lupa”:

dodatkowe-pola-photo

Po ustawieniu Nabywcy i kliknięciu w “lupę” pojawi się lista faktur zaliczkowych dla danego kontrahenta.

dodatkowe-pola-photo

Możemy wybrać kilka lub jedną fakturę z listy w zależności od tego jakich faktur zaliczkowych dotyczy dana faktura końcowa.

Na formatce faktury pojawi się faktura zaliczkowa:

dodatkowe-pola-photo

Kliknięcie w numer faktury zaliczkowej przenosi nas do faktury zaliczki. Z prawej strony numer faktury zaliczkowej mamy przycisk “x”, który służy do usunięcia faktury zaliczkowej.

  1. Data wywozu towaru - pole pojawia się przy wyborze typu faktury Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub Eksport towarów.

dodatkowe-pola-photo

Jednocześnie pola Data obowiązku podatkowego VAT jest puste, ponieważ uzupełni się ono automatycznie jak wypełnimy pole Data wywozu towaru.

  1. Przyczyna zwolnienia z podatku - pole to zostanie pokazane jeśli wprowadzając pozycje użyjemy stawki VAT zwolniona (oznaczenie: “zw.”).

dodatkowe-pola-photo

Poniżej pod danymi wystawcy pojawi się pole Przyczyna zwolnienia z podatku

dodatkowe-pola-photo

To słownik, który jest domyślnie dodany przy tworzeniu konta, gdzie zawarto najczęściej używane przyczyny zwolnienia. Istnieje możliwość jego edycji i dodawania nowych pozycji można to zrobić w Ustawieniach -> Słowniki.