Spółka cywilna – ile osób musi ją tworzyć?

Spółka cywilna – ile osób musi ją tworzyć?

Ostatnio coraz częściej otrzymujemy pytania o spółki cywilne, a dokładnie o zasady jej tworzenia. Postanowiliśmy więc przybliżyć – w skrócie – zasady ich powoływania i działalności.

Zacznijmy od tego, że spółka cywilna nie jest firmą. Działa na zasadzie umowy, która zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sama w sobie, spółka cywilna nie ma osobowości prawnej – jest po prostu umową. Podmiotami prawa są za to wspólnicy.

Najczęściej zakłada się ją w określonym celu. Wspólnicy wnoszą do spółki cywilnej majątek lub na przykład wiedzę, czy umiejętności, a nawet konkretną pracę na rzecz spółki. Spółka cywilna - mówiąc najprościej – umożliwia działanie wspólne z innym przedsiębiorcą, albo przedsiębiorcami. Jeśli chodzi o kwestię – spółka cywilna, ile osób musi ją tworzyć – zasada jest jedna: minimum dwie. Nie ma natomiast górnej granicy.

Kiedy nie zakładać spółki cywilnej?

Jednak warto w tym miejscu wspomnieć o innej kwestii, która sprawia, że wiele osób uznaje, iż delikatnie mówiąc – dobrym rozwiązaniem w biznesie nie jest spółka cywilna – ile osób ją tworzy, tyle za nią odpowiada i to własnym majątkiem! Może się więc okazać, że przyjdzie nam odpowiedzieć za działania naszego wspólnika, a wierzyciel będzie mógł domagać się spłaty zobowiązania nawet z naszego prywatnego kapitału. Dodajmy przy okazji, że dotyczy to także majątku współmałżonka (wyjątkiem jest oczywiście istnienie intercyzy). Jest to ściśle związane z tym, że jak już wspomnieliśmy spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a więc i swojego majątku.

Kwestia odpowiedzialności finansowej to najczęściej pojawiająca się wątpliwość, kiedy zastanawiamy się nad spółką, a ktoś przekonuje nas: byle nie spółka cywilna – ile osób wejdzie w taką spółkę, tyle będzie dla nas zagrożeń. Tak przekonują niektórzy, inni z kolei przekonują, że tworzą spółki cywilne od wielu, z powodzeniem, sukcesami i bez kłopotów. Na pewno przed podjęciem ostatecznej decyzji należy skonsultować się z prawnikiem.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021