PIP wznawia „normalne” kontrole

PIP wznawia „normalne” kontrole

Uwaga! Państwowa Inspekcja Pracy wznowiła w tym tygodniu kontrole w pełnym zakresie. Chodzi o działania nawet w zakładach pracy, ale w oparciu o nowe wytyczne związane z pandemią Covid-19.

Decyzję o wznowieniu tzw. działalności kontrolno-nadzorczej podjął Główny Inspektor Pracy. Wiesław Łyszczek ogłosił, że rozpoczną się one od 22 czerwca. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że kontrole będą odbywały się w systemie wypracowanym wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Nowe wytyczne zakładają m.in., że jeśli jest to możliwe kontrole powinny opierać się na początku na telefonicznej rozmowie inspektora z pracodawcą. Jeśli osobista wizyta inspektora jest konieczna to należy ją maksymalnie skrócić i powinna odbyć się w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu. Inspektor musi poza tym przestrzegać zasad, jakie obowiązują na terenie zakładu, który kontroluje. Jest m.in. zobowiązany do dezynfekowania rąk, a nawet obuwia, stosowania środków ochrony osobistej, czy zachowania zasad dystansu społecznego. Co więcej - jeśli jest to możliwe, kontrola powinna być przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej.

Jeśli z kolei inspektor będzie musiał zapoznać się z dokumentami poza terenem zakładu, to udostępnione pisma muszą być poddane 24-godzinnej kwarantannie.

 

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021