Oczekiwane zmiany w Białej Liście

Oczekiwane zmiany w Białej Liście

Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłaty kwoty na rachunek spoza Białej Listy to najważniejsza zmiana jaka została wprowadzona przez nowelizację ustawy o podatku dochodowym. Ustawa byłam gotowa już kilka miesięcy temu ale ze względu na pandemię Covid-19 dopiero kilka dni temu została podpisana przez prezydenta.

Zmiany to przede wszystkim efekt problemów, jakie pojawiły się w pierwszych tygodniach po wejściu w życie przepisów o tak zwanej Białej Liście. Chodziło między innymi o czas na zgłoszenie płatności na rachunek, który nie znalazł się w wykazie. Przed zmianą ustawy były to tylko 3 dni. Jeśli termin ten nie został zachowany, kontrahentów czekało szereg konsekwencji. Między innymi pojawiał się automatyczny zakaz zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, czy też ryzyko poniesienia solidarnej odpowiedzialności w VAT dla kontrahentów. Dodajmy od razu, że wspomniane negatywne konsekwencje zostały utrzymane, jednak termin zgłoszenia rachunku został wydłużony do 7 dni. Przy okazji warto wspomnieć, że w trakcie pandemii Covid-19, termin ten został wydłużony dodatkowo do 14 dni – ale zastrzegamy: jest to rozwiązanie tylko tymczasowe.

Kolejna zmiana dotycząca Białej Listy

Kolejna zmiana, która ma ułatwić składanie przedsiębiorcom wspomnianych zawiadomień dotyczy organu, do którego należy zgłosić niewłaściwe konto. Dzięki nowelizacji ustawy zawiadomienia nie będzie trzeba składać do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta, który popełnił błąd. Za to będzie to można zrobić we własny urzędzie skarbowym.

Oczekiwane zmiany w Białej Liście

Dodatkowo wprowadzono ułatwienia w przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wspomniane negatywne konsekwencje nie wystąpią w zakresie CIT i PIT, a także w zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT, nawet gdyby okazało się, że taka płatność została dokonana na rachunek spoza białej listy VAT.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021