Ministerstwo ostrzega: uwaga na fałszywe e-maile

Ministerstwo ostrzega: uwaga na fałszywe e-maile

Maile które wzywają do uiszczenia zaległego podatku VAT wysyłane w imieniu Krajowej Administracji Skarbowej są fałszywe - ostrzega Ministerstwo Finansów.

Chodzi o wiadomości, które pojawiły się w ostatnich dniach. Sygnały o nich docierają cały czas do Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o e-maile, które zawierają wezwanie do uregulowania zaległego podatku VAT pod groźbą kary wynoszącej od 5 tys. do 500 tys. zł. Przy okazji autorzy wiadomości wyznaczają termin – do 7 dni i podają numer konta.

Ministerstwo Finansów oficjalnie przestrzegło przed tego typu e-mailami zapewniając, że urzędy skarbowe nie wysyłają pocztą elektroniczną wezwań do zapłaty zaległego podatku. Oczywiście przy okazji okazało się, że podane rachunki nie należą do urzędów skarbowych. Jednak ewentualna strata pieniędzy może nie być jedyną szkodą związaną z fałszywymi e-mailami. MF ostrzega, że otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne. Może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021