Koronawirus - obowiązki i prawa w pracy

Koronawirus - obowiązki i prawa w pracy

W związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzone zostały dodatkowe regulacje prawne związane m.in. z obowiązkami pracodawców i przywilejami pracowników. Oto najważniejsze rozwiązania:

1. Polecenie pracownikowi pracy zdalnej

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może nakazać pracownikowi realizację zadań określonych w umowie o pracę ale poza miejscem ich stałego wykonywania. Musi się to odbywać w oznaczonym czasie. Mówiąc najprościej – pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w domu w czasie dwutygodniowej kwarantanny (czas związany jest z okresem inkubacji wirusa). Dotyczy to przede wszystkim osób, które wróciły z terenów szczególnie zagrożonych koronawirusem, ewentualnie tych, które miały kontakt z chorymi osobami.

 

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nowa ustawa daje pracownikowi dodatkową możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Chodzi o sytuację, kiedy z powodu zagrożeniem koronawirusem zamknięte zostaje przedszkole, żłobek, klub dziecięcy lub szkoła. Dotyczy to dzieci do lat 8. W takiej sytuacji rodzicowi, który w celu sprawowania opieki jest zwolniony od pracy, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Warto pamiętać, że dotyczy to sytuacji nie dłuższej niż 14 dni.

Co ważne taki zasiłek nie wlicza się do maksymalnego okresu zasiłkowego związanego z innymi powodami zamknięcia takich placówek (60 dni).

 

3. Odmowa wyjazdów służbowych

Nowa ustawa daje możliwość odmowy wyjazdu służbowego bez żadnych konsekwencji, jeśli ma się on odbyć w region zagrożony koronawirusem. Co ważne – taka odmowa nie może opierać się na osobistym przeczuciu pracownika. Ocena niebezpieczeństwa musi być potwierdzona przez oficjalne komunikaty i zalecenia odpowiednich służb.

 

4. Pracownik decyduje o swoich wakacjach

Jak już wspomnieliśmy pracownik ma prawo odmówić podróży służbowej w miejsce zagrożone koronawirusem, ale pracodawca nie ma prawa kontrolować prywatnych wyjazdów pracownika. Nawet jeśli w trakcie urlopu zamierza odwiedzić regiony zagrożone wirusem pracodawca nie ma podstaw do wpływania na to.

 

5. Zasady BHP

Warto przy okazji wspomnieć o zasadach BHP, które także mają bezpośredni wpływ na sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem. Pracodawca może na przykład uznać, że pracownicy muszą korzystać z maseczek higienicznych, a nawet odzieży ochronnej. Może także nakazać dodatkową, regularną dezynfekcję rąk. Co ważne – jeśli pracownik odmówi, może nie zostać dopuszczony do pracy, a w skrajnych przypadkach może to stanowić także podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

 

Przyjdź na szkolenie online i dowiedz się więcej!


Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021