Do 26 lat bez podatków

Do 26 lat bez podatków

Ministerstwo Finansów ogłosiło właśnie projekt ustawy o tzw. PIT 0 dla młodych. Znalazło się w nim kilka nowości. Chodzi o projekt, który zakłada zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia.

O takim rozwiązaniu mówiło się od jakiegoś czasu, ale w końcu Ministerstwo Finansów opublikowało konkretne propozycje. Wiele pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami, ale te najważniejsze mogą zaskakiwać.

Zwolenienie z podatku do 26 roku życia

Po pierwsze chodzi o datę wejścia w życie – wcześniej mówiło się, że może to nastąpić jesienią. Wskazywano najczęściej na październik. Ogłoszony właśnie projekt zakłada wejście w życie ustawy już od 1 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły w tym dniu 26. roku życia będą miały automatycznie prawo do zwolnienia z PIT.

Poza tym minister Teresa Czerwińska, jeszcze podczas urzędowania, zapowiadała, że próg dochodów objętych zerowym PIT będzie wynosił 42 764 zł. Okazuje się jednak, że w projekcie znalazła się kwota 85 528 zł (poziom górnej granicy obowiązującego dzisiaj pierwszego przedziału skali podatkowej). Oczywiście w tej wysokości limit będzie miał zastosowanie w pierwszym pełnym roku, czyli od 1 stycznia 2020 roku. Osoby, które będą miały prawo do skorzystania z tego rozwiązania w 2019 roku będą objęte limitem proporcjonalnym w wysokości 35 636,67 zł (5 miesięcy).

Zerowy PIT a umowa zlecenie

Dodatkowo, jak się okazało po prezentacji projektu, zwolnienie będzie dotyczyło nie tylko osób na umowach o pracę, ale też na umowach zlecenia. Wcześniej minister Czerwińska tłumaczyła, że projekt ma objąć tylko zatrudnionych na etatach, aby był kolejnym elementem walki z umowami śmieciowymi. Nowy szef resortu wskazał w oficjalnym komunikacie na inne zalety przedstawionego właśnie projektu.

Zerowy PIT – projekt tzw. Piątki Kaczyńskiego

- Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, osoby które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki – powiedział minister finansów Marian Banaś, który tydzień temu zastąpił minister Czerwińską.

Zerowy PIT to jeden z projektów tzw. Piątki Kaczyńskiego.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021