Biała lista VAT opublikowana

Biała lista VAT opublikowana

Ostatniego dnia maja opublikowano ustawę, która wprowadza nowy wykaz podatników VAT. Przepisy wejdą w życie 1 września, a sankcje mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, ale warto wcześniej przygotować się na wprowadzane zmiany.

Potocznie nowe przepisy określane są jako „biała lista podatników VAT”. Chodzi o stworzenie jednego, ogólnopolskiego systemu, który będzie zawierał informacje z funkcjonujących dzisiaj rejestrów i baz podatników VAT. Dodatkowo oprócz informacji który podmiot jest czynnym płatnikiem VAT, a który nie, zgromadzone dane zostaną rozszerzone. Chodzi m.in. o numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w oficjalnych zgłoszeniach identyfikacyjnych lub zgłoszeniach aktualizacyjnych. Dodatkowo nowy rejestr ma być bardziej aktualny – będzie weryfikowany raz na dobę (w dni robocze), a podatnicy korzystający z bazy otrzymają także informację o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji interesującego ich podmiotu. Kolejnym usprawnieniem ma być możliwość sprawdzenia kontrahenta na wybrany dzień wstecz – maksymalnie do 5 lat.

Przelew z innego konta a biała lista VAT

Oczywiście baza powstaje nie tylko po to, aby usprawnić weryfikację czynnych podatników VAT od strony obywatela. Będzie także bardzo ważna dla urzędników. Chodzi na przykład o wykorzystanie wspomnianych numerów kont. Jeśli przelew dotrze na rachunek inny niż wskazany w rejestrze, przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatków do kosztów podatkowych. To jednak nie koniec kłopotów – przepisy przewidują bowiem dodatkowe sankcje. Nabywca zostanie objęty solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję. Oczywiście ustawa przewiduje możliwość odwołania – jeśli przelew dotrze na rachunek inny niż podany w rejestrze, należy zawiadomić o tym naczelnika Urzędu Skarbowego, ale najpóźniej trzy dni od daty tego przelewu.

Biała lista VAT opublikowana

Dołożenie kolejnych obowiązków księgowym?

To oczywiście nakłada na księgowych dodatkowe obowiązki. Po pierwsze będą musieli w odpowiednim czasie weryfikować, czy rachunek, na który dokonują przelew należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się w rejestrze. Po drugie konieczne będzie kontrolowanie prawidłowości rozliczeń po dokonaniu przelewu – ewentualne błędy będą musiały być wychwycone najpóźniej trzy dni od przelewu, aby zdążyć zawiadomić urząd i uniknąć sankcji.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021