Biała lista VAT opublikowana

Biała lista VAT opublikowana

Ostatniego dnia maja opublikowano ustawę, która wprowadza nowy wykaz podatników VAT. Przepisy wejdą w życie 1 września, a sankcje mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, ale warto wcześniej przygotować się na wprowadzane zmiany.

Potocznie nowe przepisy określane są jako „biała lista podatników VAT”. Chodzi o stworzenie jednego, ogólnopolskiego systemu, który będzie zawierał informacje z funkcjonujących dzisiaj rejestrów i baz podatników VAT. Dodatkowo oprócz informacji który podmiot jest czynnym płatnikiem VAT, a który nie, zgromadzone dane zostaną rozszerzone. Chodzi m.in. o numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w oficjalnych zgłoszeniach identyfikacyjnych lub zgłoszeniach aktualizacyjnych. Dodatkowo nowy rejestr ma być bardziej aktualny – będzie weryfikowany raz na dobę (w dni robocze), a podatnicy korzystający z bazy otrzymają także informację o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji interesującego ich podmiotu. Kolejnym usprawnieniem ma być możliwość sprawdzenia kontrahenta na wybrany dzień wstecz – maksymalnie do 5 lat.

Przelew z innego konta a biała lista VAT

Oczywiście baza powstaje nie tylko po to, aby usprawnić weryfikację czynnych podatników VAT od strony obywatela. Będzie także bardzo ważna dla urzędników. Chodzi na przykład o wykorzystanie wspomnianych numerów kont. Jeśli przelew dotrze na rachunek inny niż wskazany w rejestrze, przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatków do kosztów podatkowych. To jednak nie koniec kłopotów – przepisy przewidują bowiem dodatkowe sankcje. Nabywca zostanie objęty solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję. Oczywiście ustawa przewiduje możliwość odwołania – jeśli przelew dotrze na rachunek inny niż podany w rejestrze, należy zawiadomić o tym naczelnika Urzędu Skarbowego, ale najpóźniej trzy dni od daty tego przelewu.

Biała lista VAT.

Dołożenie kolejnych obowiązków księgowym?

To oczywiście nakłada na księgowych dodatkowe obowiązki. Po pierwsze będą musieli w odpowiednim czasie weryfikować, czy rachunek, na który dokonują przelew należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się w rejestrze. Po drugie konieczne będzie kontrolowanie prawidłowości rozliczeń po dokonaniu przelewu – ewentualne błędy będą musiały być wychwycone najpóźniej trzy dni od przelewu, aby zdążyć zawiadomić urząd i uniknąć sankcji.

Aktualności

Porady Jak powinno wyglądać oświadczenie przy PIT zero?

Od 1 sierpnia obowiązuje PIT zero dla młodych. Pracownicy albo zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat mogą więc zacząć korzystać ze zwolnienia z podatku PIT. Muszą jednak złożyć odpowiednie oświadczenie.

2 Sierpień 2019

Program Nowości w systemie Taxomatic

W ostatnich tygodniach skupiliśmy się na drobnych poprawkach i uzupełnieniach systemu. Dziękujemy za podsyłane sugestie telefoniczne, mailowo czy na Facebooku. W sierpniu w dalszym ciągu będziemy wprowadzać aktualizacje dotyczących zmian w prawie, nowości pojawią się również w module przychody.

1 Sierpień 2019