Bez składek ZUS przez trzy miesiące

Bez składek ZUS przez trzy miesiące

Rządowa tarcza antykryzysowa zakłada możliwość zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów, a także złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS.

Doprecyzujmy na początek, że chodzi o składki za marzec, kwiecień i maj. Możliwość zwolnienia obejmuje mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników, a także osoby na samozatrudnieniu. Podstawowe kryteria to po pierwsze działalność przed 1. lutego br., a po drugie odpowiedni przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek. Nie może on przekraczać 300 proc. przeciętego wynagrodzenia – a więc 15 681 zł.

Dodajmy, że zwolnienie przewidziane w tarczy antykryzysowej dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Jednocześnie samozatrudniony, a także przedsiębiorca i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.

Co ważne – zwolnienie nie następuje automatycznie. Aby z niego skorzystać należy złożyć odpowiedni wniosek. Można go znaleźć na stronie www.zus.pl, gdzie umieszczona jest także dokładna instrukcja jak go wypełnić i przekazać do urzędu.

Aktualności

Porady Przeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie drugostronne zapisów z obrotów i sald.

7 Styczeń 2021

Program Ryczałt ewidencjonowany - jak rozpocząć pracę

W Taxomatic możesz rozliczać się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Sprawdź, jak wybrać pakiet i wprowadzić podstawowe ustawienia.

11 Grudzień 2020