Uproszczona księgowość – co to jest?

Uproszczona księgowość – co to jest?

Planując rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, należy zastanowić się nad odpowiednią formą prowadzenia księgowości. Rozróżniamy dwie opcje: uproszczoną i pełną. W dzisiejszym wpisie skupimy się nad pierwszą z nich, która dotyczy największej części młodych przedsiębiorców.

Kto może z niej korzystać?

Z uproszczonej formy mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych a także spółdzielnie socjalne. Warunkiem koniecznym jest limit przychodów i operacji finansowych w kwocie 2 000 000 Euro. Jeśli został on spełniony, firma może prowadzić księgowość w oparciu o KPiR czyli księgę przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu wymienionej kwoty, przedsiębiorca musi przejść na pełną księgowość (tzw. księgi rachunkowe). Poniżej przedstawiamy podstawowe formy księgowości w sposób uproszczony: KPiR, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Istota KPiR

Przedsiębiorcy rozliczający się poprzez księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać dwie formy opodatkowania (formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 (pole 18)

  • pierwsza na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18% lub 32%. Jakie limity obowiązują przy tej formie? Osiągając przychód do kwoty 85528 zł podatek wyniesie 18%. Przekraczając tą kwotę, automatycznie przechodzimy na próg 32%.

    Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych można opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje jedynie tzw. małym podatnikom oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

  • druga na zasadach liniowych, według stałej stawki 19%.

    Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym można opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje jedynie tzw. małym podatnikom oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

W KPiR znajdziemy następujące pozycje finansowe: przychody, zakup towarów koszty, B+R (badania i rozwój) a także wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzeniem naszej działalności.

KPIR to powszechnie stosowany skrót: Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to ewidencja służąca przedsiębiorcy do wpisywania przychodów i rozchodów (czyli kosztów). Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo. Zawiera 16 kolumn.

Czego nie uwzględniamy? Przede wszystkim zaliczek na poczet wykonania usług czy realizacji dostawy a także kosztów inwestycji w trakcie jej realizacji. W niewielkiej części przedsiębiorstw stosuje się także obrót opakowaniami zwrotnymi za pobraniem tzw. kaucji. Nie stanowią one własności podatnika, dlatego też nie możemy osiągać z nich przychodu.

A co z dotacjami i pomocą ze strony państwa? To pytanie zadają sobie przede wszystkim osoby starające się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Niestety nie wlicza się ich do KPiR.

Ryczał ewidencjonowany

Z tego rozwiązania może skorzystać tylko niewielka grupa przedsiębiorców. Ryczałt niesie za sobą wiele ograniczeń i obowiązków, które spełniają nieliczni. Należny podatek płaci się od osiąganych przychodów, nie ma natomiast możliwości odliczenia tzw. kosztów. Stawki ryczałtu wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, są więc niejednokrotnie bardziej atrakcyjne niż pozostałe formy opodatkowania działalności. Taka forma niesie także za sobą wiele wad: podstawową jest konieczność płacenia podatku, nawet w okresach, w których przedsiębiorstwo ponosi straty. Nie ma także możliwości korzystania z ulg na dzieci, internet. Nie można również rozliczać się z małżonkiem.

Karta podatkowa

Karta podatkowa, podobnie jak ryczałt ewidencjonowany, dostępna jest tylko dla nielicznej grupy przedsiębiorców. To najprostsza forma opodatkowania działalności, ponieważ nie ma obowiązku prowadzenia księgowości oraz składania deklaracji PIT w tradycyjnej formie. Należny podatek jest stosunkowo niski i składa się z kilku zmiennych:

  • rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
  • liczby zatrudnionych w firmie,
  • liczby mieszkańców gminy, na terenie której prowadzona jest działalność.

Wybierając kartę podatkową, tak jak w każdym rozwiązaniu musimy pamiętać o pewnych niedogodnościach. Jedną z nich jest obowiązek zapłaty podatku, nawet w sytuacji straty. Dodatkowo mogą spotkać nas trudności, w trakcie starania się o kredyt, ponieważ bank i inne instytucje finansowe, mogą mieć problem z określeniem faktycznie osiąganego dochodu.

Zalety uproszczonej księgowości

Uproszczona księgowość jak sama nazwa wskazuje jest dużo łatwiejsza, niż jej tradycyjna forma w pełnym wymiarze. Po zapoznaniu się z mechanizmem funkcjonowania małej firmy, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możliwe jest nawet samodzielne prowadzenie księgowości. Jest to duża oszczędność. Możliwości na rynku jest wiele, koszt takich programów rozpoczyna się już od kilkunastu złotych miesięcznie, w porównaniu z kwotą kilkuset złotych abonamentu w biurze rachunkowym. Kolejnym atutem uproszczonej księgowości jest brak skomplikowanych przepisów, utrudniających interpretację KPiR.

Wybór księgowości Taxomatic

Musimy odpowiedzieć sobie teraz na pytanie: czy chcemy mieć „święty spokój” i powierzyć funkcjonowanie firmy dla księgowej, czy samemu mieć pełną kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa. Decyzja należy do nas. Każda ma swoje wady i zalety. Jeśli masz pytania dotyczące prowadzenia księgowości w Taxomatic, sprawdź naszą sekcję pomocy www.taxomatic.pl/o-programie oraz filmy poradnikowe www.taxomatic.pl/video.

Aktualności

Porady NIP na paragonie – sprawdź zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku otrzymamy fakturę na podstawie paragonu tylko jeśli na tym paragonie znajdzie się wcześniej nasz NIP. To efekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług.

6 Wrzesień 2019

Porady Biała lista i prywatne konta przedsiębiorców

Wszystko wskazuje na to, że część przedsiębiorców może być zmuszona do założenia nowych kont. To efekt białej listy podatników VAT, która zacznie obowiązywać 1 września. Na liście mają się znaleźć m.in. aktualne konta podmiotów płacących VAT. Jednak nie będzie tam kont prywatnych, a te z kolei są wykorzystywane przez wielu przedsiębiorców.

3 Wrzesień 2019