Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych, a także tych które wykonują umowy cywilnoprawne. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest odpowiedni przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Nie może on przekraczać 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku (chodzi o wynagrodzenie oficjalnie podane przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS).

Warto pamiętać, że w przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje tylko w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Z kolei w przypadku samozatrudnionych, przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Warto też pamiętać, że nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.. Warunkiem w tym przypadku jest ponownie przychód z poprzedniego miesiąca (nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału).

Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Aktualności

Program Ostatnie dni promocji: 6 miesięcy za darmo

Tylko do 31 lipca można zdobyć kod rabatowy uprawniający do korzystania z programu Taxomatic aż przez 6 miesięcy za darmo. To część specjalnej tarczy antykryzysowej, którą dla Klientów przygotował zarząd Taxomatic.

29 Lipiec 2020

Porady A jednak...jest nowy ostateczny termin zgłoszeń do CRBR

MF poinformowało, że udało się usunąć wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu systemu, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

17 Lipiec 2020