Spółki komandytowe objęte CIT-em

Spółki komandytowe objęte CIT-em

Jeszcze w trzecim kwartale tego roku ma być przyjęta ustawa, która spowoduje objęcie podatkiem CIT dużej części spółek komandytowych. Jeśli Ministerstwo Finansów dotrzyma terminów, nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku.

Jak można przeczytać w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, nowe przepisy są związane z uszczelnianiem systemu podatkowego.

Jak już wspomnieliśmy mają one dotyczyć spółek komandytowych, a dokładnie tych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a także niektórych spółek jawnych. Chodzi z kolei o te podmioty, których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawnieni. Zdaniem ministerstwa powoduje to możliwość uchylania się tych podmiotów od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Kolejne szczegóły powinniśmy poznać niebawem.

Aktualności

Program Trzy miesiące „bez” podatku

Minister finansów podpisał rozporządzenie, które przesuwa obowiązek przedsiębiorców do przekazania do urzędu pobranych od pracowników zaliczek i zryczałtowanego podatku.

23 Listopad 2020

Program JPK_VAT7 - jak wygenerować?

JPK_VAT7M dotyczy tych, którzy rozliczają się miesięcznie. JPK_VAT7K dotyczy osób rozliczających się kwartalnie.

10 Listopad 2020