Przeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Przeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalająca na przeksięgowanie drugostronne zapisów z obrotów i sald.

KROKI:


  • logujemy się do Taxomatic www.taxomatic.pl
  • w panelu klikamy w kafelek Księgowość.
  • klikamy w granatowy przycisk w lewym górnym obszarze +Dodaj dekret.
  • klikamy w ↔ Przeksięgowanie z obrotów i sald, które znajduje się w prawym górnym rogu.
  • wyskakuje okienko z objaśnieniem (poniżej):


 
 
 
 

• Najpierw wygeneruj zestawienie obrotów i sald poprzez wybranie zakresu kont i jeśli to konieczne, zakresu dat bieżącego okresu obrachunkowego. Jeżeli daty nie zostaną podane, system podstawi zakres dat z bieżącego okresu obrachunkowego.


Naciśnij Wygeneruj


• Po wygenerowaniu zestawienia naciskamy przycisk Utwórz pozycje dekretu


Dla dokumentu Polecenie Księgowania zostanie utworzony dekret, w którym wartości z kolumny Saldo WN, zostaną przeniesione do dekretu po stronie MA i analogicznie z kolumny Saldo MA, do dekretu po stronie WN


Pole Nazwa - zostanie uzupełnione zawartością pola Treść lub jeżeli pole jest puste zostanie wypełnione treścią: Przeksięgowanie

Przeksięgowanie zapisów z obrotów i saldPrzeksięgowanie zapisów z obrotów i saldPrzeksięgowanie zapisów z obrotów i saldPrzeksięgowanie zapisów z obrotów i sald

Aktualności

Program Ryczałt ewidencjonowany - jak rozpocząć pracę

W Taxomatic możesz rozliczać się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Sprawdź, jak wybrać pakiet i wprowadzić podstawowe ustawienia.

11 Grudzień 2020

Program Ryczałt w Taxomatic

Ryczałt ewidencjonowany jest dostępny w pakiecie PRO, jeśli prowadzisz biuro rachunkowe lub w pakiecie MID, jeśli prowadzisz firmę w innej branży niż księgowość. Sprawdź, jak obsługiwać ryczałt w Taxomatic?

4 Grudzień 2020