Jak powinna wyglądać faktura VAT?

Jak powinna wyglądać faktura VAT?

Faktura vatowska, czym jest i co musi spełniać, aby być zgodna z prawem. Najpierw przyjrzyjmy się definicji faktury.

Faktura VAT to podstawowy dokument księgowy. Ten rodzaj faktury określa charakter transakcji opodatkowanych podatkiem VAT (podatek od towarów i usług). Towary i usługi mogą mieć różną wartość podatku VAT np. 5% np. mięso, pieczywo; 0% VAT, 8% VAT i najczęściej - 23% podatku.

Szczegółowy wygląd faktury VAT określa ustawa  z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Taki dokument musi zawierać:

 • datę wystawienia
 • numer serii (w Taxomatic znajdziesz pod nazwą "seria numeracji)
 • nazwa firmy lub imiona i nazwiska nabywcy i odbiorcy usług oraz
 • adres firmy lub adres zamieszkania
 • numer NIP dla firm
 • numer PESEL dla osób fizycznych
 • data dokonania zakupu towarów lub data wykonania usługi
 • cena jednostkowa
 • informacja o ewentualnych rabatach - rodzaj zniżki, kwota upustu
 • suma netto, suma brutto
 • stawka podatku VAT wyrażona w procentach (m.in. to odróżnia fakturę vat od innych rodzajów faktur)
 • kwota należności ogółem

To obowiązkowe pola. Więcej informacji na temat faktur: https://www.taxomatic.pl/post/co-powinna-zawierac-faktura-vat

Z całą treścią ustawy zapoznasz się pod TYM linkiem.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021