Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i kogo dotyczy?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i kogo dotyczy?

Od stycznia 2018 roku, wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT do urzędu.

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przekazuje się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, którego celem jest skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi. JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (JPK_VAT) Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, przede wszystkim szybsza, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w parę minut są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem  kontrahenta ujętego w ewidencji.

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Od 1 stycznia 2018 r. muszą robić to również mikroprzedsiębiorcy.
Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

Duże przedsiębiorstwa, oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych JPK_VAT, na wezwanie organu podatkowego – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – dostarczają również inne struktury JPK z informacjami na temat:

  • faktur,
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych, 
  • wyciągów bankowych,
  • obrotów magazynowych,
  • ewidencji przychodów. 

W takiej sytuacji pozostaje nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.
JPK_VAT należy złożyć bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Nawet jeśli rozliczasz się metodą kwartalną, JPK_VAT wysyłasz co miesiąc. JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów JPK musi być wysyłany drogą elektroniczną. Bardzo łatwo robi się to, korzystając z systemów informatycznych do księgowości online przystosowanych do bezpiecznej komunikacji z Ministerstwem Finansów, które za pomocą szyfrowanych łączy pozwalają przesyłać pliki JPK od przedsiębiorcy do urzędu skarbowego.

Fiskus będzie mógł przeprowadzać kontrole w mniejszym stopniu angażujące kontrolowany podmiot. Dane będą łatwiej dostępne i zainteresowanie ze strony Urzędu Skarbowego nie będzie musiało oznaczać dezorganizacji prac działu księgowości, jak to się dzisiaj zdarza.

Aktualności

Porady NIP na paragonie – sprawdź zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku otrzymamy fakturę na podstawie paragonu tylko jeśli na tym paragonie znajdzie się wcześniej nasz NIP. To efekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług.

6 Wrzesień 2019

Porady Biała lista i prywatne konta przedsiębiorców

Wszystko wskazuje na to, że część przedsiębiorców może być zmuszona do założenia nowych kont. To efekt białej listy podatników VAT, która zacznie obowiązywać 1 września. Na liście mają się znaleźć m.in. aktualne konta podmiotów płacących VAT. Jednak nie będzie tam kont prywatnych, a te z kolei są wykorzystywane przez wielu przedsiębiorców.

3 Wrzesień 2019