Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i kogo dotyczy?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i kogo dotyczy?

Od stycznia 2018 roku, wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT do urzędu.

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przekazuje się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, którego celem jest skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi. JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (JPK_VAT) Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, przede wszystkim szybsza, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w parę minut są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem  kontrahenta ujętego w ewidencji.

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Od 1 stycznia 2018 r. muszą robić to również mikroprzedsiębiorcy.
Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

Duże przedsiębiorstwa, oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych JPK_VAT, na wezwanie organu podatkowego – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – dostarczają również inne struktury JPK z informacjami na temat:

  • faktur,
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych, 
  • wyciągów bankowych,
  • obrotów magazynowych,
  • ewidencji przychodów. 

W takiej sytuacji pozostaje nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.
JPK_VAT należy złożyć bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Nawet jeśli rozliczasz się metodą kwartalną, JPK_VAT wysyłasz co miesiąc. JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów JPK musi być wysyłany drogą elektroniczną. Bardzo łatwo robi się to, korzystając z systemów informatycznych do księgowości online przystosowanych do bezpiecznej komunikacji z Ministerstwem Finansów, które za pomocą szyfrowanych łączy pozwalają przesyłać pliki JPK od przedsiębiorcy do urzędu skarbowego.

Fiskus będzie mógł przeprowadzać kontrole w mniejszym stopniu angażujące kontrolowany podmiot. Dane będą łatwiej dostępne i zainteresowanie ze strony Urzędu Skarbowego nie będzie musiało oznaczać dezorganizacji prac działu księgowości, jak to się dzisiaj zdarza.

Aktualności

Porady Kiedy faktury VAT ulegają przedawnieniu?

Zdarza się, że przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wykonaną pracę pyta księgową: czy faktura już się nie przedawniła. W rzeczywistości sama faktura nie może się przedawnić. Nie oznacza to jednak, że za kilka, kilkanaście lat będziemy mogli skutecznie domagać się za nią zapłaty. Kluczowe w tym przypadku jest tzw. roszczenie. Ono bowiem może się przedawnić.

25 Kwiecień 2019

Program Jak skanują programy do OCR? Wyniki testu

Programy do skanowania faktur zmieniły rynek księgowy w Polsce. Dzisiaj przedsiębiorca i księgowy mogą wybierać spośród kilkunastu programów. Postanowiliśmy przetestować kilka z nich.

24 Kwiecień 2019