Złożenie PIT 2019 po terminie, jakie niesie ze sobą skutki prawne?

Złożenie PIT 2019 po terminie, jakie niesie ze sobą skutki prawne?

Oczywiście wydaje się to wprost niemożliwe – liczba reklam, kampanii społecznych i informacji, które przypominają nam o terminowym złożeniu deklaracji PIT właściwie wyklucza zapomnienie, albo przegapienie terminu. Jednak są sytuacje, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie go dotrzymać. Jedno jest pewne – na pewno nie warto. Konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Zacznijmy od terminów. Reguluje je tzw. kalendarium podatkowe. Najpopularniejsze deklaracje, czyli PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, należy dostarczyć do urzędu skarbowego do ostatniego dnia kwietnia. Niedotrzymanie tego terminu, będzie oznaczać złożenie PIT 2019 po terminie.

Złożenie PIT 2019 po terminie – co nas czeka?

Oczywiście może dojść do sytuacji, w której nie tylko przegapienie terminu, gapiostwo podatnika, albo po prostu niedbały stosunek do obowiązku złożenia PIT, doprowadzi do niedotrzymania terminu. Mogą w życiu zdarzyć się także sytuacje losowe, które niezależnie od nas spowodują złożenie PIT 2019 po terminie. Wobec podatnika, który się tego dopuści zostanie wszczęte postępowanie skarbowe dotyczące wykroczenia, a nawet przestępstwa podatkowego. Decydujące są w tym przypadku obowiązujące w danym czasie minimalne stawki wynagrodzenia.

Wykroczenie skarbowe a przestępstwo podatkowe

Jeśli okaże się na przykład, że złożenie PIT 2019 po terminie wiąże się z długiem wobec fiskusa mniejszym niż pięciokrotność najniższej płacy, to będzie to wykroczenie skarbowe. Kara zostanie ustalona też na podstawie minimalnego wynagrodzenia – może ona w tym przypadku wynosić od dziesiątej części minimalnej płacy, aż po jej dwukrotność. Jeśli z kolei okaże się, że złożenie PIT 2019 po terminie skutkuje powstaniem długu wobec fiskusa większym niż pięciokrotność najniższej płacy, to będzie to traktowane jako przestępstwo podatkowe. Wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu (w przypadku wykroczenia karę wymierza skarbówka). Wówczas też kara może być zdecydowanie wyższa i może wynosić nawet dwudziestokrotność minimalnej pensji. To jednak nie koniec kosztów. Złożenie PIT 2019 po terminie będzie także wiązało się z zapłatą odsetek. Chodzi o 8 procent od należnych zaległości.

Złożenie PIT 2019 po terminie – koniec z przywilejami

Kolejny skutek niedopełnienia tego obowiązku to utrata przywilejów. Na początek dobra wiadomość: złożenie PIT 2019 po terminie nie spowoduje utraty zwrotu podatku. Jeśli w wyniku dostarczonego ostatecznie rozliczenia, będzie wynikać, że mamy otrzymać taki zwrot, to spokojnie możemy na niego czekać. Oczywiście przy okazji należy pamiętać o urzędowych terminach, które obowiązują wszystkich podatników – jeśli składamy PIT drogą elektroniczną pieniądze zostaną zwrócone do 45 dni, a jeśli w formie papierowej może to potrwać nawet 90 dni. Zasada jest prosta – im później złożymy deklarację, tym później otrzymamy ewentualny zwrot. Dla zapominalskich jest jeszcze jedna dobra wiadomość: złożenie PIT 2019 po terminie nie skutkuje utratą ulg (chodzi o ulgę prorodzinną, rehabilitacyjną, albo z tytułu oddawania krwi czy wpłacania darowizn na organizacje pożytku publicznego albo kościelnej działalności charytatywnej). Niestety złożenie PIT 2019 po terminie sprawi, że nie będziemy mogli rozliczać się wspólnie z małżonkiem, a także korzystać z przywilejów związanych z samotnym wychowywaniem dziecka. Nie będziemy także mogli przekazać 1 procenta podatku na rzecz wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego.

Złożenie PIT 2019 po terminie, jakie niesie ze sobą skutki prawne?

Złożenie PIT 2019 po terminie – czas na czynny żal

To rozwiązanie, które może pozwolić spóźnialskim uniknąć kar – niestety nie przywróci wspomnianych przywilejów, które przepadają po przekroczeniu terminu. Czynny żal to nic innego, jak informacja, którą kierujemy do urzędu skarbowego, że nie dotrzymaliśmy terminu złożenia deklaracji PIT. Aby takie pismo było skuteczne muszą być zachowane pewne wymogi. Po pierwsze musi mu towarzyszyć odpowiednia deklaracji PIT – musi być oczywiście wypełniona. Nie może być więc sytuacji, w której składamy czynny żal z informacją, że PIT doniesiemy np. za tydzień. Będzie to wtedy traktowane jako złożenie PIT 2019 po terminie, co gorsza może zamykać nam drogę odwołania się, bo może skutkować wszczęciem postępowania skarbowego. Czynny żal będzie bowiem skuteczny, jeśli takie postępowanie jeszcze się nie rozpoczęło – mówić wprost, jeśli urzędnicy jeszcze się nie zorientowali, że nie dotrzymaliśmy terminu. Czynny żal nie może być więc wyjściem awaryjnym dla podatników, którzy nie dotrzymali terminu i otrzymali informację o wszczęciu postępowania. Wtedy czynny żal nie będzie miał już mocy prawnej. Podobnie będzie w sytuacji, gdy będziemy chcieli złożyć go przed terminem – na przykład wiedząc, że nie mamy możliwości przygotować rozliczenia na czas i jesteśmy skazani na złożenie PIT 2019 po terminie. Bardzo ważne jest także, aby składając czynny żal (razem z wypełnionym PIT-em, o czym już wspominaliśmy), uiścić wszystkie należności wobec fiskusa. Tylko wówczas czynny żal będzie musiał być przyjęty przez urzędników – jeśli dochowamy tych obowiązków, nie mogą oni odmówić przyjęciach dokumentów.

Złożenie PIT 2019 po terminie – to niemożliwe…

Na koniec jeszcze dobra informacja dla podatników zobowiązanych do wypełniania PIT-37 i PIT-38. Od tego roku właściwie nie ma możliwości, aby nie dopełnili oni terminu złożenia deklaracji. Od połowy stycznia, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów działa usługa Twój e-PIT. Dzięki niej to Krajowa Administracja Podatkowa przygotowuje nasze PIT-y, a podatnicy mają do nich wgląd i możliwość wprowadzania np. ulg albo odliczeń. Mogą też PIT zaakceptować, odrzucić albo pozostawić bez zmian. Jeśli podatnik nic nie zrobi to PIT zostanie automatycznie zaakceptowany w odpowiednim terminie, co oznacza, że złożenie PIT 2019 po terminie jest dla tych podatników właściwie niemożliwe. Co równie ważne, jeśli już po terminie zorientujemy się, że na przykład zapomnieliśmy dodać jakąś ulgę, zawsze możemy złożyć korektę. To oczywiście prawo, które dotyczy wszystkich podatników. 

Aktualności

Porady Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło w 2025 roku

Rząd pracuje nad nową ustawą w polskim systemie ubezpieczeń społecznych szykują się znaczące zmiany. Planowane reformy mają na celu pełne oskładkowanie dochodów z umów zlecenia i umów o dzieło, eliminując tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Czyżby to był kres dorabiania do pensji? Jakie są główne założenia projektu i jakie konsekwencje może mieć dla zarówno pracowników jak i pracodawców?

17 Czerwiec 2024

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021