Trzy miesiące „bez” podatku

Trzy miesiące „bez” podatku

Minister finansów podpisał rozporządzenie, które przesuwa obowiązek przedsiębiorców do przekazania do urzędu pobranych od pracowników zaliczek i zryczałtowanego podatku.

Regulacja dotyczy niektórych branż i precyzyjnie wskazuje ostateczny termin „podatkowy”. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że pozwoli to na pozostawienie do dyspozycji przedsiębiorców sumy 278 mln zł.

- Pozostawienie podatku do dyspozycji przedsiębiorcy powinno złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych branż i przyczynić się do poprawy płynności finansowej firm - tłumaczy minister Tadeusz Kościński.

Chodzi o branże, które zdaniem ministerstwa zostały najbardziej dotknięte wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami.  Chodzi o gastronomię, rozrywkę, branżę „dbającą o zdrowie fizyczne” i sprzedaż detaliczną.

Przesunięcie terminu dotyczy trzech miesięcy: października, listopada i grudnia. Decyzją ministra finansów pobrany podatek będzie wpłacany do urzędu wg. harmonogramu:

  • za październik 2020 do 20 maja 2021
  • za listopad 2020 do 20 czerwca 2021
  • za grudzień 2020 do lipca 2021

Na koniec dodajmy, że rozporządzenie wejdzie w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021