Spółki komandytowe objęte CIT-em

Spółki komandytowe objęte CIT-em

Jeszcze w trzecim kwartale tego roku ma być przyjęta ustawa, która spowoduje objęcie podatkiem CIT dużej części spółek komandytowych. Jeśli Ministerstwo Finansów dotrzyma terminów, nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku.

Jak można przeczytać w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, nowe przepisy są związane z uszczelnianiem systemu podatkowego.

Jak już wspomnieliśmy mają one dotyczyć spółek komandytowych, a dokładnie tych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a także niektórych spółek jawnych. Chodzi z kolei o te podmioty, których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawnieni. Zdaniem ministerstwa powoduje to możliwość uchylania się tych podmiotów od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Kolejne szczegóły powinniśmy poznać niebawem.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021